kontakt hfs +48 506 439 756 systemy przeciwpożarowe hsf polska

oferta hfs polska OFERTAZabezpieczenia ogniowe


ZABEZPIECZENIA KOMBINOWANE - Flame Cabel

W skład systemu Flame Cabel EC wchodzi: FLAME CABEL EC farba i FLAME CABEL EC pasta. Zestaw jest przeznaczony do wykonywania uszczelnień ogniochronnych w przegrodach budowlanych (ścianach, stropach) pojedyńczych przejść lub złożonych przejść (przepusty kombinowane) wykonanych z rur palnych (PCV, PP, PE), rur stalowych, rur miedzianych, kabli, korty kablowych, wiązek kabli z izolacją z PVC, PP i PE. Zestaw wyrobór FLAME CABE EC przeznaczony jest do stosowania wewnętrz pomieszczeń. Uzyskana odporność ogniowa przejść lub przepustów posiada klasę odporności ogniowej EI 120. Pasta Flame Cable EC może być stosowana do wykonania uszczelnień dylatacyjnych w stropach do klasy odporności EI 120

Klasa odporności ogniowej EI 120
 • Aprobata techniczna ITB AT-15-7807/2008
 • Certyfikat Zgodności ITB-1752/W
 • Atest Higieniczny HK/B/0592/01/2008ZABEZPIECZENIA RUR - Kołnierze Pyroplex PPC4 i opaski Pyroplex PPW4

Kołnierze oraz opaski stosowane do zabezpieczenia rur PP, PE, PVC, Stalowych oraz Miedziany w otulinie typu Armaflex do zastosowania zewnętrznego oraz wewnętrznego ścian lub stropów. Ich najgłówniejsza cechą możliwość idealnego dopasowania do rury oraz łatwość w montażu. Kołnierze składają się ze stalowej obudowy i pęczniejącego wypełnienia mieszanki grafitu z polimerami.

Klasa odporności ogniowej EI 120
 • Aprobata techniczna ITB AT-15-7725/2008, ITB AT-15-7807/2008
 • Certyfikat Zgodności ITB-1733/W
 • Atest Higieniczny HK/B/0853/01/2006

zabezpieczenia rur pyroplex hfs polska zabezpieczenia rur pyroplex hfs polska
ZABEZPIECZENIA STALOWE

Flame Stal to farba ogniochronna na bazie modyfikowanych żywic, tiksotropowa, jednoskładnikowa. Pod wpływem wysokich temperatur Flame Stal ulega spienieniu tworząc trwałą izolację termiczną, opóźniającą wzrost temperatury podłoża stalowego. Farbę nakłada się na powierzchnie uprzednio zabezpieczone przed korozją farbą epoksydową lub na przygotowane do tego powierzchnie ocynkowane. System ogniochronny Flame Stal tworzy elastyczną i wytrzymałą mechanicznie ochronę , odporną na działanie wilgoci, wody kondensacyjnej oraz czynników atmosferycznych, w tym atmosfery przemysłowej Jako warstwa pęczniejąca w zestawach z odpowiednimi farbami podkładowymi i nawierzchniowymi jest stosowana do ognioochronnego zabezpieczania konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych pracujących na zewnętrz lub wewnątrz obiektów w tym powierzchni ocynkowanych.
Kategorie agresywności korozyjnej wg PN-ISO 12944 cz. 2 od C1 do C5M.

Klasa odporności ogniowej wynosi R15, R30, R60.
 • Aprobata techniczna ITB AT-15-7324/2007
 • Certyfikat Zgodności ITB-1590/W
 • Atest Higieniczny HK/B/1195/01/2004

zabezpieczenia stalowe Flame stal hfs polska
ZABEZPIECZENIE I USZCZELNIENIE - Pianka Pyroplex

Pianka Pyroplex jest przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych i uszczelniania: szczelin dylatacji w przegrodach budowlanych, stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe. Idealnie nadaje się do wypełniania dużych, nieregularnych i trudnych do wypełnienia szczelin, zwiększając swą objętość, wypełni je całkowicie. Pianka może być stosowana w szczeliny pomiędzy powierzchniami wykonanymi ze stali, drewna, płyty gipsowo - kartonowej, cegły ceramicznej, zaprawy mineralnej, z wysoko udarowego PVC itp.

Klasa odporności ogniowej EI 120
 • Aprobata techniczna ITB AT-15-7742/2008
 • Certyfikat Zgodności ITB-1734/W
 • Atest Higieniczny HK/B/0853/03/2006

zabezpieczenia i uszczelnianie pyroplex hfs polska
ZABEZPIECZENIE I USZCZELNIENIE - Ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca Pyroplex AC4

Pęczniejąca akrylowa masa uszczelniająca Pyroplex AC4 jest przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych i uszczelniania: szczelin dylatacji w przegrodach budowlanych, stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe. w klasie odporności ogniowej EI 120. Ma również zastosowanie w przejściach rurowych, kablowych i kombinowanych przejściach instalacyjnych wewnątrz pomieszczeń. Można ją stosować do wypełnień punktowych na obwodzie ościeżnic drzwi i okien, w miejscach, które wymagają zachowania szczelności ogniowej oraz w niewielkich spoinach między przegrodami ogniowymi.

Klasa odporności ogniowej EI 120
 • Aprobata techniczna ITB AT-15-7742.2008
 • Certyfikat Zgodności ITB-1734/W
 • Atest Higieniczny HK/B/0853/02/2006

zabezpieczenia i uszczelnianie pyroplex hfs polska