kontakt hfs +48 506 439 756 systemy przeciwpożarowe hsf polska

oferta hfs polska OFERTASystem sygnalizacji pożaru

Głównym zadaniem systemu sygnalizacji pożaru jest wykrycie pożaru w nawcześniejszej fazie jego rozwoju i uruchomienie taki sposób, aby było możliwe przesięwzięcie odpowiedniej akcji przeciwpożarowej. Do takich zadań należą przekazanie akusycznej i/lub optycznej sygnalizacji użytkownikom budynków, dla których pożar może być zagrożeniem, uruchomienie systemów odprowadzania dymu i ciepła na klatkach schodowych dla poprawnej ewakuacji, zamknięciu odpowiednich grodzi przeciwpożarowych by pożar nie przedostał sie do kolejnych stef pożarowych.

System SSP jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi, a także zgromadzonych w obiektach dóbr. Do podstawowych elemetów wchodzących w skład sstemu sygnalizacji pożaru zalicza się czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory optyczne i/lub akustyczne, moduły sterujące systemami oddymiania, klapami ppoż., bramami przeciwpożarowymi. Systemy SSP w niektórych przepadkach muszą być wyposażone w systemy pomocnicze jak System DSO, bądź monitoring do Jednostki Straży Pożarnej.


Centrala systemu sygnalizacji pożaru CSP ESSER IQ8Control

Centralka IQ8Control M, tak jak wszystkie nowoczesne centralki firmy ESSER, oparta jest na wydajnej technologii pętli dozorowej. Odporna na zwarcia i przerwy w obwodzie pętla dozorowa esserbus zapewnia maksymalną niezawodność działania oraz niskie koszty instalacji. Poprzez pętlę esserbus centralka ESSER współpracuje z wszystkimi typami jedno i wielosensorowych czujek analogowych serii IQ8Quad a dzięki adapterom także z czujkami konwencjonalnymi serii 9000.

Centralka sygnalizacji pożaru ESSER IQ8Control M przystosowana jest do pracy w sieci essernet, która umożliwia połączenie maksymalnie 31 urządzeń, takich jak centralki, wyniesione, inteligentne pola obsługi i wskazań, interfejsy i komputerowe inteligentne stanowiska wizualizacji, w niehierarchiczną sieć, w której wszystkie urządzenia mają dostęp do zgłaszanych alarmów i zdarzeń.

systemy sygnalizacji pożaru hfs polska


Elementy systemu ESSER IQ8ControlM


Zdalne pole wskazań LCD

Przekazywanie jasnych, dokładnych i zrozumiałych komunikatów pozwalajacych na podjecie własciwej i szybkiej interwencji to zasadniczy wymóg stawiany systemom sygnalizacji pozaru. Zastosowanie zdalnego pola wskazan LCD wymiernie podnosi uzytecznosc systemu zapewniajac interweniujacym słuzbom ochrony i strazakom łatwy dostep do szczegółowej tekstowej informacji o stanie systemu, lokalizacji alarmów i przebiegu zdarzen w obiekcie.

systemy sygnalizacji pożaru hfs polska

Informacja taka dostepna powinna byc w róznych strategicznych i kluczowych miejscach, co jest szczególnie istotne w średnich i rozległych obiektach.


Automatyczne czujki pożarowe

Automatyczne czujki pożaroweCzujki systemu ESSER charakteryzują się najwcześniejszą sygnalizacją alarmy dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii wielosensorowej oraz wyposażeniu każdej czujki w mikroprocesor zapieniający rozproszenie inteligencji systemu. W instalacji system sygnalizacji pożaru proponuje się zainstalowanie następujące automatyczne czujki:

  • czujki optyczne dymu serii IQ8Quad,
  • czujki optyczno-termiczne serii IQ8Quad,
  • czujki temperatury serii IQ8Quad,
  • czujki serii 9200 ( dzięki kompatybilności wstecz)

systemy sygnalizacji pożaru hfs polska


Adapter linii bocznych, sterownik przekaźników

Sterowniki/adaptery są to moduły rozszerzające, które funkcjonują jako elementy wielofunkcyjnej pętli dozorowej esserbus. Dowolnie programowalne wejścia i wyjścia modułów zapewniają możliwość uruchamiania i monitorowania urządzeń zewnętrznych lub podłączenia czujek standardowych albo specjalnych (np. iskrobezpiecznych, liniowych). Dzięki kombinacji czterech modeli o programowalnych funkcjach użytkownik zawsze ma do dyspozycji szeroki wybór niezawodnych i ekonomicznych możliwości podłączenia urządzeń zewnętrznych. Sterowniki/adaptery instalować można wewnątrz centralek sygnalizacji pożaru ESSER lub w zewnętrznych, plastikowych obudowach klasy IP 50, przeznaczonych do montażu natynkowego lub podtynkowego.

systemy sygnalizacji pożaru hfs polska


Wskaźnik zadziałania

Wskaźnik zadziałania sygnalizuje stan alarmowy czujki umieszczonej pod podłogą techniczną lub w przestrzeni sufitu podwieszonego. Wskaźniki umieszczone zostaną na suficie podwieszonym pod czujką lub na ścianie w pobliżu miejsca umieszczenia czujki. Dla potrzeb rozpatrywanej instalacji dobrano wskaźnik dla czujek serii IQ8.

systemy sygnalizacji pożaru hfs polska