kontakt hfs +48 506 439 756 systemy przeciwpożarowe hsf polska

oferta hfs polska OFERTAGaśnice i Hydranty

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351) art. 4. właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice przy czym zobowiązany jest również do zachowania sprawności i niezawodnego funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych.
Wyróżniamy następujące rodzaje gaśnic

  • Wodne (schładzają płonące materiały przy pomocy wody)
  • Proszkowe ( gaszą pożary ABC z czynnikiem gaśniczym wykorzystując proszek forsforowy oraz gaszące pożary BC z czynnikiem gaśniczym na bazie proszków węglanowych)
  • Czyste środki gaśnicze ( gaszenie pożarów typu AB, BC lub BC )
  • Śniegowe ( gaszą pożary typu BC oraz urządzenia pod napięciem )
  • Pianowe ( gaszą pożaru typu AB )
  • Tetrowe ( wycofane z produkcji gaszące pożar typu BC)

sprzęt przeciwpożarowy